Medzinárodné vzdelávanie ako vstupenka na univerzity v zahraničí

MEDZINÁRODNÉ VZDELÁVANIE

Chceš pokračovať na univerzitách a vysokých školých v anglicky hovoriacich krajinách ako je Veľká Británia, Kanada, USA, Malta, alebo Austrália? Svoje prijatie na vysokoškolské štúdium môžeš urýchliť vďaka nášmu medzinárodnému roku na Malte. Prihlás sa na kurz – medzinárodné vzdelávanie a posilni si svoju angličtinu prostredníctvom programu, ktorý Ti umožní zlepšiť zručnosti potrebné na akademický úspech v oblasti podnikania, IT alebo inžinierstva. Programom medzinárodného vzdelávania získaš možnosť pravidelnej konzultácie s kvalifikovanými lektormi v oblasti Tvojej jazykovej úrovne. Pomoc s výberom vhodného študijného programu a s vyplneným vysokoškolskej prihlášky na Tebou vybranú školu. Ďalej študentskú podporu, prístup do vzelávacieho systému, v ktorom nájdeš všetky potrebné materiály ako knihy, či príručky a získaš možnosť účasti na rôznych diskusiách.  Typické kurzy v oblasti medzinárodného vzdelávania zahŕňajú okruhy výpočtovej techniky, informačných systémov, vývoja počítačových hier, softvérového inžinierstva, účtovníctva a riadenia, obchodnej správy, marketingového manažmentu, účtovníctva a financií, ekonómie, riadenia ľudských zdrojov, multimediálnej výpočtovej techniky, manažmentu cestovného ruchu a pohostinstva, riadenie podniku so športom, letecké inžinierstvo, stavebné inžinierstvo, alebo strojárstvo. Po ukončení kurzu získaš celosvetovo platný certifikát, ako aj akademický prepis, ktorý Ti poskytne podrobnosti o Tvojom výkone v jednotlivých programových oblastiach.

OBSAH PROGRAMU ZAHŔŇA:
 • Anglický jazyk (rozvíjanie si zručností v anglickom jazyku) – 30 kreditov;
 • Pokročilé znalosti anglického jazyka – 20 kreditov;
 • Angličtina pre akademické účely – 10 kreditov;
 • Študijné a komunikačné zručnosti – 20 kreditov;
 • Matematika – 10 kreditov.
+ dva z nasledujúcich okruhov:
 • Úvod do výpočtovej techniky – 10 kreditov;
 • Úvod do programovania – 10 kreditov;
 • Úvod do podnikania – 10 kreditov;
 • Úvod do účtovníctva a ekonomiky – 10 kreditov.
PODMIENKY:
 • minimálny vek 17 rokov;
 • osvedčenie IFY, alebo IELTS;
 • dĺžka kurzu minimálne 30 týždňov (študenti, ktorí majú mimoriadne vysokú znalosť anglického jazyka môžu mať povolenú dĺžku 24 týždňov);
 • 25 – 28 lekcií po 45 minút/týždeň.