JARNÝ POBYT

30 júl


Chceš si zlepšiť angličtinu? Absolvuj s nami jarný pobyt na Malte plný zážitkov a zlepši si svoje jazykové znalosti interaktívnou formou vzdelávania (počúvanie, čítanie, písanie, rozprávanie). Posilni si gramatiku, rozšír slovnú zásobu a výslovnosť prostredníctvom študovania tém z kažodenných oblastí. Po ukončení kurzu si nielen zlepšíš úroveň angličtiny, ale aj plynulosť a istotu jej využívania. Kvalifikovaní lektori zabezpečia aby boli lekcie angličtiny prispôsobené tvojim aktuálnym jazykovým znalostiam, vzhľadom k čomu pred začatím kurzu absolvuješ test, na základe ktorého ťa zariadia do príslušnej skupiny študentov.