AKADEMICKÝ ROK

AKADEMICKÝ ROK

Ak si potrebuješ zlepšiť celkovú úroveň angličtiny a základné jazykové zručnosti za účelom kariéry, alebo štúdia, kurz akademického roka Ti dáva flexibilitu pri výbere dátumu začatia, preferovanej oblasti zamerania a rovnako medzinárodne – uznávané certifikáty, ktoré chceš získať do ukončenia kurzu. Počas posledných 10-tich mesiacov môžeš absolvovať prípravné kurzy na skúšky (IELTS, jeden z Cambridge Main Suite, TOEIC alebo TOEFL IBT) za predpokladu, že disponuješ požadovanou jazykovou úrovňou príslušnou pre vybraný kurz.

AKADEMICKÝ ROK MÔŽEŠ ABSOLVOVAŤ V NASLEDUJÚCICH PODOBÁCH:

JAZYKOVÁ TRIEDA

Zameraj sa na 4 základné jazykové oblasti (počúvanie, rozprávanie, čítanie a písanie) a posilni si gramatiku, slovnú zásobu a výslovnosť interaktívnou formou vzdelávania a študovaním anglického jazyka v oblasti tém z každodenného života.

ŠPECIÁLNA TRIEDA

Vyber si z 3 špecializovaných oblastí, pričom Tvoja voľba bude závisieť od preferovaného vzdelávacieho programu a potreby zlepšiť si angličtinu (napríklad štúdium na univerzite) .Na konci každého 6-týždňového študijného bloku si môžeš zvoliť zmenu špecializovaného programu. Ak sa chceš pripojiť k akademickému roku mal/a by si mať aspoň základnú znalosť angličtiny. V rámci špeciálnej triedy si môžeš vybrať z nasledujúcich programov:

  • AYC AKADEMICKÝ PROGRAM

V prípade, že chceš absolvovať prípravu na skúšku IELTS, Cambridge, TOEFL iBT, alebo chceš pokračovať v štúdiu na univerzite, tento program Ti umožní sústrediť sa na akademickú angličtinu a rozvíjať dôležité oblasti, ako sú študijné zručnosti, sumarizácia, plánovanie, písanie esejí, parafrázovanie, či prezentácie a ďalšie, ktoré budeš potrebovať pre akademický úspech.

  • AYC PRACOVNÝ PROGRAM

Ak si chceš zlepšiť svoju angličtinu na pracovné účely, tento program Ti umožní sústrediť sa na používanie angličtiny pre podnikanie, ako môže byť formulácia a napísanie správne štylizovaného životopisu, podanie žiadosti o zamestnanie, absolvovanie obchodnej korešpondencie, odpovedanie na otázky a ďalšie užitočné zručnosti, ktoré Ti budú prínosom v pracovnej oblasti, ako aj v kariérnom raste. Program je tiež vhodný pre študentov, ktorí sa chcú pripraviť na obchodnú skúšku – BEC, alebo BULATS.

  • AYC PROGRAM ZAMERANÝ NA PLYNULÉ VYUŽITIE ANGLIČTINY

Program je vhodnou alternatívou dlhodobej všeobecnej angličtiny. Umožní Ti rozvíjať si plynulosť a napomáha Ti aby si sa stal/a spoľahlivým rečníkom angličtiny.  Zapoj sa do komunikačných aktivít založených na aktuálnych a zaujímavých témach v medzinárodných triedach!

PODMIENKY:

  • vstupná úroveň: základy A2 – expert C2 (v závislosti od vybraného programu);
  • dĺžka kurzu 12, 24, 30, 36 týždňov;
  • začiatok: každý 6-ty týždeň;
  • 30 lekcií po 45 minút/týždeň;
  • minimálny vek 17 rokov;
  • maximálny počet študentov v skupine – 12.

BENEFIT:

Zapoj sa do nášho akademického programu na Malte a absolvuj niekoľko týždňov na jazykovej škole v Yorku vo Veľkej Británii. Môžeš sa rozhodnúť, že po niekoľkých týždňoch prejdeš na všeobecnú angličtinu buď pred, alebo po absolvovaní kurzu na Malte. Týmto spôsobom absolvuješ štúdium na území dvoch atraktívnych destinácií v Európe (Malta – Veľká Británia). Jazyková škola v Yorku je situovaná iba 2 hodiny vlakom od Londýna, pričom York je jedným z najkrajších historických miest Anglicka. Nedávno bolo vyhlásené za Európske turistické mesto roka a zaradilo sa do štvrtého najbezpečnejšieho mesta v Spojenom kráľovstve v projekte  „Ako veľmi je bezpečné Vaše mesto?“. York je teraz prosperujúce študentské mesto, ktoré každoročne priťahuje viac ako 25 000 študentov z rôznych kútov sveta.