TOEIC

TOEIC –  Test angličtiny pre medzinárodnú komunikáciu

Autorizované centrum TOEIC je uznávané na celom svete a meria a osvedčuje Tvoju úroveň angličtiny v medzinárodnom podnikateľskom prostredí. Testy sú všeobecne akceptované ako anglický skúškový test na účely náboru na univerzity a prijatia, alebo absolvovania štúdia. Tieto testy prebiehajú v dvoch podobách – test počúvania a čítania (2 hodiny) a test na rozprávania a písania (1 hodina a 20 minút), pričom test na počúvania a čítanie sa bežne používa na zistenie, či osoba môže efektívne komunikovať s kolegami a klientmi v medzinárodnom kontexte. Počúvanie je dôležité pre osobnú komunikáciu, stretnutia, videokonferencie a telefonické rozhovory medzi kolegami a zákazníkmi. Čitateľské zručnosti sú potrebné pre písomnú komunikáciu, informačné bulletiny a iné formy každodennej práce na pracovisku.

MÔŽEŠ SA ROZHODNÚŤ PRE NASLEDUJÚCE MOŽNOSTI:
  • registrácia na test – čítanie a počúvanie;
  • registrácia na test – písanie a hovorenie;
  • prípravný kurz na test/skúšku TOEIC;
  • absolvovanie samotného testu TOEIC.
PODMIENKY:
  • vstupná úroveň: mierne pokročilý B1, alebo stredne pokročilý B2 v závislosti od dĺžky štúdia;
  • dĺžka kurzu v prípade B1 minimálne 6 týždňov a B2 4 týždne;
  • 30 lekcií po 45 minút/týždeň;
  • minimálny vek 17 rokov;
  • maximálny počet študentov v skupine – 12.