O NÁS

POSLANIE A VÍZIA SPOLOČNOSTI BESTEST

Spoločnosť Bestest pôsobí vo viacerých segmentoch, ktoré odzrkadlujú samotnú víziu podniku. Ich spoločný bod môžeme zadefinovať pod využitím dnes medzinárodného jazyka, ktorým sa stala angličtina. Tá sa stáva čoraz častejšie neodmysliteľnou súčasťou, či už pracovného, alebo každodenného života. Prečo tomu tak je?

  • Cestovanie do zahraničia sa stalo bežnou  potrebou a neoceniteľnou výhodou je znalosť anglického jazyka aspoň na základnej úrovni.
  • Základné a stredné školy dávajú len všeobecné znalosti daného jazyka, avšak najviac firiem vyžaduje od svojich zamestnancov, aby mali odborné komunikačné znalosti.
  • Firmy podnikajú na medzinárodných trhoch, a preto potrebujú zamestnancov, ktorí ovládajú svetový jazyk.
  • Firmy  vyžadujú od svojich zamestnancov aby poznali odborné výrazy, zúčastňovali sa na konferenciách, aby vedeli prezentovať, čo je niekedy náročné aj v materinskom jazyku.

Služby Bestest vyplývajú z vlastných skúseností v oblasti využitia anglického jazyka. Vzhľadom k tomu a samotným postupom rokov spoločnosť zistila, že ľudia bez motivácie a donútenia častokrát nie sú schopní spraviť krok dopredu. Spoločnosť Bestest preto postavila svoje piliere na motivácii ľudí vycestovať do prostredia, ktoré umožňuje zlepšiť komunikačné schopnosti a tak prekročili komfortnú zónu, vybudovať si v medzinárodnom prostredí zahraničné vzťahy a nadobudnúť poznatky o novej kultúre, či národnosti.

Prvotným cieľom spoločnosti je spokojný klient a víziou byť lepším ako najlepší v uspokojení klientskych potrieb, čo vystihuje aj náš slogan “BETTER THAN BEST”. Poslaním je motivovať ľudí prekonať svoju komfortnú zónu, aby vycestovali do prostredia, ktoré ich núti komunikovať v cudzom jazyku a tak zabezpečiť rozvoj ich komunikačných schopností.