INTENZÍVNA BIZNIS ANGLIČTINA

INTENZÍVNA BIZNIS ANGLIČTINA

Zaujímaš sa o kurzy obchodnej/biznis angličtiny, no pred skupinovými lekciami uprednostňuješ individuálny prístup? Riešením je kurz intenzívnej biznis angličtiny, ktorý predstavuje kombináciu skupinových hodín so súkromnými lekciami, ktoré prebiehajú v popoludňajších hodinách pod vedením kvalifikovaného lektora. Na základe toho máš príležitosť zamerať sa na Tvoje individuálne potreby v oblasti anglického jazyka, ktoré sa budú rozvíjať interaktívnou formou vzdelávania (počúvanie, čítanie, písanie, rozprávanie) a zapájania sa do tém, dotýkajúcich sa obchodnej oblasti. Posilni si gramatiku a výslovnosť, rozšír si slovnú zásobu a naber odvahu využívania anglického jazyka v praxi, ktorý využiješ či už z pracovných, alebo kariérnych dôvodov. Obsah Tvojich individuálnych hodín je flexibilný a závisí výlučne od Tvojich vzdelávacích potrieb. V prípade, že sa rozhodneš s nami absolvovať kurz intenzívnej obchodnej angličtiny, mal/a by si mať vstupnú úroveň angličtiny A2 na základe Spoločného európskeho referenčného meradla.

PREBIEHA V PODOBE:
  • 20 skupinových lekcií (po 45 minút) biznis angličtiny/týždeň;
  • 10 individuálnych lekcií (po 45 minút) biznis angličtiny/týždeň.
PODMIENKY:
  • vstupná úroveň: základy A2 – expert C2;
  • dĺžka kurzu minimálne 1 týždeň;
  • začiatok: každý pondelok;
  • minimálny vek 18 rokov;
  • maximálny počet študentov v skupine – 6.