RODINNÝ BALÍČEK

RODINNÝ BALÍČEK

Dovolenka a štúdium angličtiny v jednom? Dá sa to! Pridaj sa k nám a poď s nami a s tvojou rodinou študovať angličtinu na Maltu. Náš rodinný balíček je zostavený tak, aby uspokojil všetkých účastníkov a spája kurz všeobecnej angličtiny v podobe 20-tich hodín týždenne s pohodlným ubytovaním. Rodičia sa môžu zúčastniť kurzu, ktorý je určený pre vekovú skupinu od 18 rokov, zatiaľ čo deti (8-18 rokov) si môžu vybrať program určený mladým ľuďom a dospievajúcim.  Navyše v mimoškolských hodinách ponúkame širokú škálu aktivít, ktorých sa môžu zúčastniť rovnako deti, ako aj ich rodičia.

PRI REZERVÁCII KURZU SI U DOSPIEVAJÚCICH A JUNIOROV MÔŽEŠ VYBRAŤ:
 • 20 lekcií (po 45 minút) všeobecnej angličtiny/týždeň;
 • 30 lekcií (po 45 minút) všeobecnej angličtiny/týždeň;
 • 20 skupinových lekcií (po 45 minút) intenzívnej angličtiny + 10 individuálnych lekcií (po 45 minút).
PODMIENKY PRE DOSPIEVAJÚCICH A JUNIOROV:
 • vstupná úroveň: zmiešané úrovne odbornej prípravy určené pre mladých ľudí až po dospelých –  začiatočník A1 – expert C2;
 • dĺžka kurzu minimálne 2 týždne;
 • začiatok: vo vopred určených termínoch;
 • vek 8 – 18 rokov;
 • maximálny počet študentov v skupine – 15;
 • ubytovanie: The George Hotel B& B, alebo The Salini Resort.
PRI REZERVÁCII KURZU SI U DOSPELÝCH MÔŽEŠ VYBRAŤ:
 • 20 lekcií (po 45 minút) všeobecnej angličtiny/týždeň;
 • 30 lekcií (po 45 minút) všeobecnej angličtiny/týždeň;
 • 20 skupinových lekcií (po 45 minút) intenzívnej angličtiny + 10 individuálnych lekcií (po 45 minút).
PODMIENKY PRE DOSPELÝCH:
 • vstupná úroveň: začiatočník A1 – expert C2;
 • dĺžka kurzu minimálne 1 týždeň;
 • začiatok: vo vopred určených termínoch;
 • minimálny vek 18 rokov;
 • maximálny počet študentov v skupine – 12;
 • ubytovanie: George Hotel B& B, alebo Salini Resort.