Efektívna Komunikácia s Bestest: Zlepšite Svoje Zručnosti v Rozprávaní a Počúvaní

 • Home
 • Efektívna Komunikácia s Bestest: Zlepšite Svoje Zručnosti v Rozprávaní a Počúvaní

Vitajte na kurze ,,Efektívna Komunikácia s Bestest“ – interaktívnom programe, ktorý sa zameriava na zdokonalenie komunikačných schopností. Program poskytne nástroje na vytváranie jasnejších a vzájomne obohacujúcich komunikačných vzťahov. Komunikácia je kľúčovým prvkom úspechu v osobnom, aj pracovnom živote. Kurz je preto navrhnutý tak, aby pomohol rozvíjať tieto dôležité zručnosti.

CIEĽ KURZU

 • Poskytnúť účastníkom nástroje pre vytváranie jasnej a zrozumiteľnej komunikácie.
 • Zlepšiť schopnosti verbálnej aj neverbálnej komunikácie.
 • Riadiť konflikty a vytvárať pozitívne pracovné vzťahy.

OBSAH KURZU

1.ZÁKLADY KOMUNIKÁCIE

 • Identifikácia prvkov efektívnej komunikácie.
 • Zlepšenie verbálnej a neverbálnej vyjadrovacej schopnosti.

2. AKTÍVNE POČÚVANIE

 • Techniky aktívneho počúvania a porozumenie komunikačným signálom.
 • Vytváranie empatie a porozumenie perspektívam iných.

3. TVORBA JASNÝCH SPRÁV

 • Štruktúrovanie a prezentovanie myšlienok jasne a presvedčivo.
 • Prispôsobenie komunikačného štýlu podľa potrieb poslucháča.

4. KONFLIKTNÉ SITUÁCIE A ICH RIADENIE

 • Identifikácia príčin konfliktov a ich riešenie.
 • Komunikácia v náročných situáciách a dosahovanie konsenzu.

5. KOMUNIKÁCIA VO VIRTUÁLNOM PROSTREDÍ

 • Efektívna komunikácia v online prostredí a prostredníctvom elektronickej pošty.
 • Riadenie virtuálnych tímov a komunikačné stratégie pre vzdialenú prácu.

METÓDY VÝUČBY

 • Teoretické prednášky a interaktívne cvičenia od odborníkov v oblasti komunikácie.
 • Simulácie realistických komunikačných situácií.
 • Skupinové diskusie a spolupráca na riešení komunikačných výziev.
 • Osvojenie nástrojov na hodnotenie a zlepšovanie komunikačných zručností.

VÝHODY:

 • Prístup k ďalším materiálom a nástrojom na ďalšie zdokonalovanie komunikačných zručností.
 • Možnosť konzultácií so špecialistami na komunikáciu a networking s ľuďmi s rovnakými záujmami.