Osobnostné Zručnosti s Bestest: Zvýšte Profesionálny Profil

 • Home
 • Osobnostné Zručnosti s Bestest: Zvýšte Profesionálny Profil

Vitajte na kurze ,,Osobnostné Zručnosti s Bestest“ – dynamickom programe, ktorý sa zameriava na rozvoj mäkkých zručností a pomáha budovať silný základ pre úspešný osobný a profesionálny rast. Osobnostné zručnosti, známe aj ako ,,soft skills“, sú kritickým faktorom pre dosahovanie úspechu v dnešnom konkurenčnom prostredí. Tento kurz je navrhnutý tak, aby viedol k osvojeniu týchto kľúčových zručností a posilnil váš celkový potenciál.

CIEĽ KURZU

 • Rozvíjať mäkké zručnosti nevyhnutné pre úspech v práci a živote.
 • Poskytnúť nástroje na zlepšenie komunikácie, tímovej spolupráce a riešenia problémov.
 • Podporiť sebaovládanie, kreativitu a emocionálnu inteligenciu.

OBSAH KURZU

1.KOMUNIKÁCIA A AKTÍVNE POČÚVANIE

 • Zlepšenie verbálnych a neverbálnych komunikačných schopností.
 • Techniky aktívneho počúvania a porozumenie perspektívam iných.

2. TÍMOVÁ SPOLUPRÁCA A VEDENIE

 • Budovanie silných tímov a efektívna spolupráca.
 • Rozvoj líderských schopností a motivácia tímov.

3. RIEŠENIE PROBLÉMOV A KREATIVITA

 • Zlepšenie schopností riešiť problémy a rozhodovať.
 • Podpora kreatívneho myslenia a inovácie.

4. SEBAOVLÁDANIE A EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA

 • Identifikácia a riadenie vlastných emócií.
 • Emocionálna inteligencia ako nástroj úspechu.

5. FLEXIBILITA A ADAPTABILITA

 • Schopnosť prispôsobiť sa zmenám a flexibilne reagovať na nové situácie.
 • Rast v adaptabilite ako konkurenčná výhoda.

METÓDY VÝUČBY

 • Interaktívne cvičenia na posilnenie mäkkých zručností.
 • Skupinové diskusie a vzájomné zdieľanie skúseností.
 • Prípadové štúdie a simulácie realistických pracovných situácií.
 • Hodnotenie a osobný rozvoj s pomocou odborníkov na osobnostné zručnosti.

VÝHODY:

 • Prístup k materiálom a nástrojom na ďalšie zdokonaľovanie mäkkých zručností.
 • Individuálne poradenstvo od odborníkov na osobnostné rozvoj.