Finančná Gramotnosť s Bestest

 • Home
 • Finančná Gramotnosť s Bestest

Vítame vás na kurze ,,Finančná Gramotnosť s Bestest“ – intenzívnom programe, ktorý pomôže ovládnuť jazyk peňazí a získať dôležité nástroje pre efektívne riadenie svojich osobných financií. V dnešnej dobe, kedy sú finančná stabilita a rozhodovanie o peniazoch kľúčovými zručnosťami, je kurz navrhnutý tak, aby poskytol nielen teoretické, ale aj praktické znalosti potrebné na budovanie silných finančných základov.

CIEĽ KURZU

 • Poskytnúť účastníkom pevné základy v oblasti finančnej gramotnosti pre lepšie riadenie osobných financií.
 • Naučiť praktické nástroje pre efektívne plánovanie a dosiahnutie finančnej stability.
 • Zvýšiť schopnosť investovať rozumne a robiť informované finančné rozhodnutia.

OBSAH KURZU

1.ZÁKLADY FINANČNEJ GRAMOTNOSTI

 • Definícia a význam finančnej gramotnosti.
 • Porozumenie osobným financiám a ich dôležitosti v každodennom živote.

2. ROZPOZNANIE A RIADENIE FINANCIÍ

 • Rozpoznávanie a sledovanie príjmov a výdavkov.
 • Vytváranie rozpočtu a jeho efektívne riadenie.

3. ÚSPORY A INVESTÍCIE

 • Správne nastavenie úsporného plánu.
 • Základy investovania a výber vhodných investičných nástrojov.
 • Diverzifikácia portfólia a minimalizácia rizika.

4. SPRÁVA DLHOV A KREDITNÝCH HODNOTENÍ

 • Efektívne riešenie dlhov a záväzkov.
 • Porozumenie kreditných hodnotení a ich vplyv na financie.

5. PLÁNOVANIE NA DLHODOBÝ FINANČNÝ ÚSPECH

 • Plánovanie na dôchodok a zabezpečenie finančnej stability v budúcnosti.
 • Tvorenie krátkodobých a dlhodobých finančných cieľov.

METÓDY VÝUČBY

 • Teoretické prednášky a interaktívne diskusie so skúsenými finančnými odborníkmi.
 • Praktické cvičenia a simulácie na plánovanie osobných financií.
 • Prípadové štúdiá a analýza finančných strategií.
 • Online nástroje a zdroje pre osobné štúdium.

VÝHODY:

 • Prístup k aktuálnym informáciám a nástrojom pre sledovanie a riadenie financií.
 • Konzultácie s finančnými poradcami a možnosť individuálneho hodnotenia finančnej situácie.

 

Kurz ,,Finančná Gramotnosť s Bestest“ ponúka praktický prístup k osvojeniu klúčových finančných zručností, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné riadenie osobných financií a dosiahnutie dlhodobého finančného úspechu.