50+ PROGRAM

50+ PROGRAM

Máš 50+ a stále sa túžiš vzdelávať? Poď s nami na Maltu a študuj s ostatnými študentmi rovnakého veku! 50+ program je založený na každodennej komunikácii a je určený pre dospelých študentov, ktorí sa chcú učiť užitočné frázy a ovládať jazyk, či už pri cestovaní, alebo v oblasti bežného života. Kurz je založený na príjemnejšom tempe, aby si si rozvíjal/a plynulosť vo formálnom a rovnako neformálnom vzdelávacom prostredí. Posilni si gramatiku, rozšír slovnú zásobu a výslovnosť interaktívnou formou vzdelávania (počúvanie, čítanie, písanie, rozprávanie). Počas programu sa zúčastníš 20 lekcií po 45 minút, pričom lekcie sa konajú každé ráno, po ktorých nasleduje špeciálne zostavený harmonogram popoludňajších aktivít. Tieto aktivity Ti pomôžu precvičiť si novonadobudnutú slovnú zásobu v praxi v uvoľnenom prostredí a získať tak dôveru v jej využití.

PREBIEHA V PODOBE:
  • 20 skupinových lekcií (po 45 minút) angličtiny/týždeň;
PODMIENKY:
  • vstupná úroveň: začiatočník A1 – expert C2;
  • dĺžka kurzu minimálne 1 týždeň;
  • začiatok: vopred stanovené termíny;
  • minimálny vek 50 rokov;
  • maximálny počet študentov v skupine – 12.